دوشنبه, 7 خرداد 1397
شعب بانک سپه

ردیف

نام شعبه

شاخص

آدرس

شماره تلفن

1

میدان 15خرداد زاهدان

1316

زاهدان-خ امام خمینی میدان 15خرداد-روبروی شرکت نفت

32228056-0541

2

خ مصطفی خمینی زاهدان

1451

زاهدان-تقاطع شهیدمصطفی خمینی وپهلوی

3235120-0541

3

خ سیستان زاهدان

1484

زاهدان-خ سیتان

4518445-0541

4

میدان امام علی زاهدان

1875

زاهدان میدان امام علی(ع)دروازه خاش قدیم

2429249-0541

5

چهارراه سعدی زاهدان

1861

زاهدان تقاطع سعدی وامیرالمومنین

3218703-0541

6

شهیدمزاری زاهدان

1936

خ شهیدمزاری

2410888-0541

7

بل جمهوری زاهدان

1962

بلوارجمهوری

2514747-0541

8

مدیریت شعبه منطقه

583

خ شریعتی بانک سپه مدیریت شعب

9813694485

9

زاهدان

27

خ طالقانی

98136193151

10

علوی زاهدان

409

خ امیرالمومنین 18

9813694484

11

چهارراه رسولی زاهدان

415

خ چهارراه رسولی

9813738451

12

امام خمینی زاهدان

855

خ خیام

9816613971

13

خیام زاهدان

997

تقاطع میرحسینی وطباطبائی

986863336

14

شهیدطبابائی زاهدان

1258

زاهدان چهارراه پادگان زابل

9861761396

15

میدان پادگان زابل

1316

خ امام خمینی-میدان15خردادروبروی شرکت نفت

9813796974

16

میدان15خردادزاهدان

1451

تقاطع مصطفی خمینی وپهلوی

9815668567

17

خ مصطفی خمینی زاهدان

1484

خ سیستان

9819675364

18

خ سیستان زاهدان

1861

تقاطع سعدی وامیرالمومنین

9813916569

19

جهارراه سعدی زاهدان

1875

میدان امام علی دروازه خاش قدیم

9813738451

20

میدان امام علی زاهدان

1936

خ شهیدمزاری

9817735597

21

بلوارجمهوری زاهدان

1962

بلوارجمهوری

9816984569


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0