پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN/ FA   |   Wednesday, January 16, 2019
news categories 
news code : 3754  |  event date : 1/16/2019 11:20:55  |  item visited : 10  |  Number Of Comments : 0
news code : 3753  |  event date : 1/16/2019 10:58:53  |  item visited : 10  |  Number Of Comments : 0
news code : 3752  |  event date : 1/16/2019 10:56:38  |  item visited : 10  |  Number Of Comments : 0
Page1of50123456...50.Next.go
news categories 
news code : 3741  |  event date : 1/14/2019 7:53:51
شهرداری زاهدان درنظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پروژه های بهسازی...
news code : 3740  |  event date : 1/14/2019 7:51:23
شهرداری زاهدان درنظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پروژه های ترمیم نوارهای ...
news code : 3739  |  event date : 1/14/2019 7:49:27
شهرداری زاهدان درنظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پروژه های انجام امورخدمات شهری درسطح ناحیه 1 و 2 و 3 منطقه ...
Page1of212.Next.go

 

 

Contacts
  • Address: Azadi St. - intersection of Azadi Street and Khomeini Street
  • Tel: 054-33224064-7
  • Fax: 054-33231982
  • Email: Info@zahedan.ir

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0