EN/ FA   |   شنبه, 10 آبان 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۰:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 72
  • کد خبر : ۴۵۱۰
نوبت دوم آگهی فراخون طرح سرمایه گذاری و مشاركتی جمع آوری مكانیزه پسماند خشك

نوبت دوم : آگهی فراخوان طرح سرمایه گذاری و مشارکتی جمع آوری مکانیزه پسماند خشک با رویکرد ساماندهی زباله گردها

تاریخ فروش اسناد : از روز سه شنبه مورخ 99/07/15 لغایت روز دوشنبه مورخ 99/07/28 می باشد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0