Tuesday, July 23, 2024
  • time : 00:00
  • Date : Tue Jan 21, 2020
  • item visited : 5417
  • news code : 4223
نصب المان اسپندان در بلوار بهارستان

همزمان با نصب المان اسپندان در بلوار بهارستان ، آسا ریگی مدیر منطقه پنج شهرداری زاهدان گفت :  المان های شهری به عنوان عنصری شاخص از شهر وابزاری  ارزشمند برای معرفی هویت یک شهر بوده و می توانند آینه ای تمام نما از هویت و فرهنگ آن شهر و منطقه باشند.

 وی ارزش های بصری را مهم ترین بخش از کیفیت های محیطی عنوان کرد و افزود در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر و همچنین عید نوروز و همچنین در راستای ایجاد جلوه های بصری و ارتقاء شاخص های مبلمان شهری این منطقه اقدام به جانمایی و نصب المان اسپندان با ابعاد ۵ متر عرض و ۱۲ متر ارتفاع نموده است.

این مدیر مسئول همچنین گفت : نصب المان ها در سطح شهر باعث ارتقاء کیفیت معابر و زیبا سازی سیمای شهری می شود که یکی از شاخص های افزایش نشاط بشمار می رود ، لذا این حوزه در راستای تغییر چهره و نمای عمومی سطح منطقه ، بهسازی المان ها و افزودن المان های جدید را در دستور کار خود قرار داده است که می تواند گام مفیدی در جهت حرکت به سمت تغییر چهره شهر و زیبا شدن آن باشد.

Average :  4.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0